Çorum ili Karadeniz bölgesinin İç Anadolu'ya açılan kapısıdır. Beş bin yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Hititlerin başkenti Hattuşa Boğazkale ilçesindedir. Alaca ilçesi Alacahöyük ve Ortaköy ilçesindeki Şapinuva'da Hitit medeniyetinin çok değerli kalıntıları vardır. Çorum tarihi varlığı yanında eşsiz doğa güzelliklerine sahiptir. Çorum ve çevresi Hitit, Frig, Kimmer, Med, Pers, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmend, Moğol, Ertena, Kadı Burhanettin ve Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
Eski ve köklü bir kültür yapısına sahip olan Çorum birçok medeniyetlere beşiklik etmiştir. Tarihi paleolitik devre kadar uzanan ilde, M.Ö. 4000'li yıllardan itibaren aralıksız iskan edildiği görülür. Çorum, binlerce yıldır çeşitli uygarlıkların yan yana ve üst üste oluşturduğu, yerli Anadolu kültür geleneğini devam ettiren illerin başında gelmekle birlikte merkez ilçenin tümüyle şehir olarak kurulması 11. yüzyıla kadar iner. Müslüman Türklerce kurulmuş nadir Anadolu şehirlerinden birisidir. Maddi kültür belgelerinin zenginliği açısından adeta bir açık hava müzesi görünümünde olan Çorum yöresi, 1830’lu yıllardan itibaren Avrupalı gezginlerin, birçok yerli ve yabancı bilim adamının ilgi odağı haline gelmiştir.
Çorum, Orta Karadeniz Bölümü'nün iç kısmında yer almaktadır. Doğuda Amasya, güneyde Yozgat, batıda Çankırı, kuzeyde Sinop, kuzeydoğuda Samsun, güneybatıda Kırıkkale ile çevrilidir.
Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan ve birçok sektöre ev sahipliği yapan Çorum, gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Sayıları her geçen gün artan KOBİ’ler ve büyük sanayi kuruluşlarının oluşturdukları istihdam, düşük işsizlik oranı ve kişi başına düşen yüksek gelir oranları ile Çorum ülke ekonomisinin parlayan yıldızı konumundadır.